NieuwsKulturele Kring AmbrozijnArtistiek Tijdschrift AmbrozijnWedstrijden
 

 

Artistiek Tijdschrift

Abonnementen

Verschijningsdata

Literaire inzendingen

Contact redactie

Taal & Teken


Privacyverklaring

 

 

Taal & Teken webstek

Taal & Teken - zomer 2019 - lente 2020

Taal & Teken - lente 2020

Taal en teken - lente 2020

LENTEBLOESEM © Marie Thérèse Dorina De Clercq

 

WETEN VAN TIJD

ook als iedereen je zegt
het helpt
de tijd te meten
te weten van de juiste dag
en het precieze uur

dan nog denk jij
mij helpt het niets

maar kijk de tuin is vol van
het trompetgeschetter
der narcissen
waartoe zou het hen dienen
het uur te weten en de dag

het sap bedriegt ze niet
ze vóélen knop en blad

Willy Martin



Taal & Teken - winter 2019

Taal en teken - herfst 2019

WINTER IN EEN VERLATEN PAND © Marie Thérèse Dorina De Clercq

 

WAT EEN LANDSCHAP IN DE WINTER NODIG HEEFT

al wat een landschap nodig heeft
aan kleuren en aan andere dingen
van de winter
is hier aanwezig

't grijs dat versluiert
't zwart dat verstrakt
de broze kilte
van het wit

tegen het raam de regen
de geur van leegte
als in het ziekenhuis
de avond rond halfnegen

alleen van vogels
mist de schaduw hier
ontbreekt de onrust
van hun oog

Willy Martin


Taal & Teken - herfst 2019

Taal en teken - herfst 2019

AUTUMN DREAMS © Marie Thérèse Dorina De Clercq

 

NIETS MOOIER IN OKTOBER

niets is mooier in oktober
dan de bomen

ook als de wind ze teistert
ze dreigt ze slaat
ze haast doet vallen

is niets mooier dan de bomen
in oktober

wanneer het land
de zomer nog heel even
vasthoudt in zijn hand

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2019

Taal en teken - zomer 2019

DE DRAAD VAN ARIADNE © Marie Thérèse Dorina De Clercq

 

ZOMERLANDSCHAP

door deze opening
een kijkgat lijkt het
amper half een raam
zo tussen het marmer
van twee muren door
krijgt het landschap
in de onversneden
kleuren van Raveel
plots een eigen naam

nodigt uit om van nabij
naar de sterren te gaan kijken
overdag

vannacht
zonder één wens in 't gras gevallen
alsof geen mens die uitweg zag

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2018 - lente 2019

Taal & Teken - Lente 2019

Taal en teken - Lente 2019

SONG OF SPRING © Marie-Thérèse De Clercq

 

NIEUW BEGIN

was ik gisteren nog tak
vanmorgen ben ik
opnieuw twijg geworden

ik weet weer van het stijgend sap
de huid die zwelt
de knop die openbarst

ik wacht ---
op iets dat groeit
vanbinnen

iets als de eerste woorden
de vroegste zinnen
bij het begin van een gedicht

Willy Martin


Taal & Teken - winter 2018

WINTERTIJD

zo gewoon
als op een dag
een appel
zonder iemand iets te vragen
ligt te blozen
op de kast

zo gewoon
komt op een dag
de winter
ongevraagd de huizen binnen
alsof hij daar
wordt verwacht

Willy Martin


Taal en teken - Winter 2018

INTO THE LIGHT © Marie-Thérèse De Clercq

 


Taal & Teken - herfst 2018

Taal en teken - Herfst 2018

SCHADUWBEELD © Marie-Thérèse De Clercq

 

VROEGE HERFST


najaar in het park

iemand raakt je schouder aan

eerste blad dat valt

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2018

Taal en teken - Herfst 2018

TOGETHER © Marie-Thérèse De Clercq

 

DE ZOMER LIGT ZOALS EEN VROUW ...

De zomer ligt zoals een vrouw
In 't hoge gras en lacht naar jou.

Ginds, in een waas, boven 't gehucht
Hangt er een halo in de lucht.

Maar jij, bedwelmd door je geluk,
Maakt geen gebaar, vermijdt gerucht.

En, als tot stilstand aangemaand,
Blijf jij roerloos, in twijfel staan.

De zomer in het hoge gras
Is als een vrouw die naar jou lacht.

De uren gaan, de uren slaan,
Straks is er niemand meer die wacht.

Willy Martin

hertaling van L'été couché comme une femme ... (Maurice Carême)


Taal & Teken - zomer 2017 - lente 2018

Taal & Teken - lente 2018

Taal en teken - Lente 2018

IN BETWEEN © Marie-Thérèse De Clercq

 

HET MERKWAARDIGE AAN KIJKEN

dit is merkwaardig aan het kijken
dat je iets mooi kunt vinden
zonder precies te weten wat het is

of het nu donker is
of licht
of het iets grijs is
dat daartussen ligt

en nog merkwaardiger allicht is dit
dat je weet dat je ook zonder kijken
iets moois kunt vinden - met je ogen dicht

of het nu winter is
of zomer
of het de tijd is
die daartussen ligt

Willy Martin


Taal & Teken - winter 2017

Taal en teken - Winter 2017

SENZA NOME © Marie-Thérèse De Clercq

 

SNEEUW

kijk zei hij kijk hoe stil hoe leeg hoe onbeschreven
ligt de sneeuw
geen eksters merels kraaien geen bonte specht
geen tak die valt
geen wind die zijn patronen tekent op dit land

zij zweeg alsof ze plots de eerste stappen hoorde
in de sneeuw
en zij niet wist of iemand ooit dit spoor zou vinden
nog voor het weer
was toegedekt verdwenen verscholen in de sneeuw

Willy Martin


Taal & Teken - herfst 2017

Taal en teken - Herfst 2017

AUTUMN DREAMS FOR WILLY © Marie-Thérèse De Clercq

 

NA DE ZOMER

behoedzaam alsof ze konden breken hadden wij ze
één voor één langs straten en op pleinen opgeraapt

sommige glad en effen als water in een luwe vijver
andere gerimpeld en bekrast met deuken door het
vallen uit de esdoorns de eiken en de beuken maar
gaaf of niet alle leken ze geweven uit 't kostbaarste
brokaat zodra ze opgeborgen lagen in onze kamers
tussen de oude geuren van de vertrouwde boeken

zo zouden zij hun patina bewaren de tijd die na de
zomer kwam vast blijven houden winter weerstaan


dachten wij

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2017

Taal en teken - zomer 2017

QQ PART EN NORMANDIE FRANCE © Marie-Thérèse De Clercq

 

ERGENS IN NORMANDIË DE ZEE

ergens in Normandië bij ‘t vallen
van de avond in de zee kijk hoe  
in de luchten ‘t grijs bijna is weg-
geveegd en hoe de wind die haar
deed zuchten is gaan rusten ook
zij ligt er nu vredig bij onschuldig
als een mooi jong meisje laat zij
haar spiedende aanbidders niet
één van haar vele schatten zien
alleen vermoeden wat er steekt
onder haar blauw opalen kleed

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2016 - lente 2017

Taal & Teken - lente 2017

Taal en teken - lente 2017

IK WIST METEEN, DIT GAAT MIJ ONTBINDEN © Marie-Thérèse De Clercq (beeldimpressie op SCHADUWLAND muziek © Jan Swerts)

 

ZOALS IK BEN

om mij te zien zoals ik ben
ontdek mij en onthul mij
ontmantel en ontmasker mij
ontcijfer en ontraadsel mij
ontwar ontsluit ontknoop mij
ontblader en ontrafel mij
ontvlecht onthecht ontbind mij

pas helemaal door jou ontdaan  
word ik wie ik ten diepste ben
kom zoek mij dan ontken mij niet
jij zult mij vinden zien zoals ik ben

Willy Martin


Taal & Teken - winter 2016

Taal en teken - Winter 2016

PERSISTENCE OF MEMORY © Marie-Thérèse De Clercq

 

LIEU DE MÉMOIRE

(het geheugen van bomen in de winter)

bast
door tijd geteisterd
houdt van de sneeuw
nog even
de broze sporen
vast

later
als ook die tekens
zijn gewist
weet hij wat is gebleven
iets wat veel dieper is
gegrift

Willy Martin


Taal & Teken - herfst 2016

Tael en teken - Herfst

THE IMPOSSIBLE DREAM © Marie-Thérèse De Clercq

 

ZOALS

een homerische vergelijking in 100 woorden

Zoals een kind soms lang blijft spelen buiten in de regen – kijk mama hoe ik de druppels in allebei mijn handen op kan vangen – het liefst zou zij ze willen voelen op haar lippen voorzichtig proeven op het puntje van haar tong weten hoe dat smaakt water dat uit de hemel komt en ondertussen houdt zij niet op met praten en gebaren alsof de regen haar verstaat, zo blijft een man zo blijft een vrouw soms lang bij het venster staan ziet geen druppels telt geen strepen probeert alleen de tekens te begrijpen lezen wat op het raam geschreven staat.

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2016

Taal en teken - zomer

LA PENSEE © Marie-Thérèse De Clercq

 

HET KLEINE MEISJE EN DE ZEE

kom maar kom maar nader zee

kom maar dichter bij de steiger
aai mijn voeten met je water
streel mijn benen met je wind
neem mij om te spelen in
je golven mee

laat mij op je knieën rijden
met jou naar de wolken kijken
aan je wier en kruiden ruiken
mij verstoppen in je koppen
van wit schuim

bovenal zee kom mij zeggen
waarom blijven mijn gedachten
bij hen die hier zaten achter
hoe hij zweeg en hoe zij sprak
bijna zoals ik

kom maar kom maar nader zee

Willy Martin


Taal & Teken - zomer 2015 - lente 2016

Taal & Teken - lente 2016

Taal en teken lente 2016

TO LOVE SOMEONE © Marie-Thérèse De Clercq

zaden niet bestemd voor zand
wind voert hen uit de hand
o pluizend luchtbeginsel – dra
weer bloeiend kringloopband


nieuw geluid om aan te bla-
zen paaskristallen glazen
grif daarin de klank van zon
licht blozend van verbazen


nog rustend op een stengel
het wolkhoofd als van engel
van spilzucht goed genezen
weiwaarts geworpen hengel

Jacob Baert


Taal & Teken - winter 2015

Taal en teken winter 2015

DREAMCATCHER © Marie-Thérèse De Clercq

zonder naam nog als een geeuw
van god het eerste wit (sneeuw)
onwetend wijs tilt tak aan
dragen – wordt stilzwevend meeuw


de breed bevrijde u-vorm
stelt ontvangen aan als norm
uit wit en zwart een roos spruit
voort – bewoond niet langer worm


voorbij de grens het geheim
waarin water welt als wijn                        
twijg wordt zo tot tenger teken
breekbaar en diepzwijgend klein

Jacob Baert


Taal & Teken - herfst 2015

Taal en teken herfst 2015

IN-ZICH-T © Marie-Thérèse De Clercq

de twee zijn een en ranken
in ruststand kruis van klanken
binnen waart het avondlicht
een lied welt op wil danken


lees van stenen hoog verhaal
woorden vatbaar zonder taal
hoe zij elkander dragen
zwevend en geheim als graal


ook het latwerk is gelaagd
leven als door tijd bevraagd
ruimte kijkt in vrede toe
nu wij waken tot het daagt

Jacob Baert


Taal & Teken - zomer 2015

Taal en teken zomer 2015

LE TEMPS D’UNE CHANSON © Marie-Thérèse De Clercq

beeld van dames bank en hond
T-vorm tekent hun verbond
bij zwijgen voegt de branding 
zout – getij draait duurzaam rond


tussen standcabines in
zee van tijd als nieuw begin
praten bergt het bankgeheim
golfjes troosten hart en zin


plankenpad loopt languit dood
verte (rekbaar) lenigt nood
bij zoveel water stamelt
tijd – stil levend wonder groot

Jacob Baert