NieuwsKulturele Kring AmbrozijnArtistiek Tijdschrift AmbrozijnWedstrijden
 

 

Artistiek Tijdschrift

Abonnementen

Verschijningsdata

Literaire inzendingen

Contact redactie

Taal & Teken

Inhoud


Privacyverklaring

 


Abonnementen

Abonnementen zijn uitsluitend aan onderstaand adres op te geven en blijven doorlopen, tenzij het abonnement werd opgezegd voor een nieuwe jaargang aanvangt.

BELGIE

• Gewoon : €20
• Steun : vanaf €30
• Mecenaslijst : vanaf €40
• Losse nummers : €10

Over te schrijven op bankrekening BE14 7350 5452 3583 van :

Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w.
Sint-Jacobsstraat 75
B-8900 Ieper

met de vermelding : «Ambrozijn ts. 40ste jg. (nr. ...)»


BUITENLAND

• Gewoon : €20
• Steun : vanaf €30
• Mecenaslijst : vanaf €40
• Losse nummers : €15

Over te schrijven via een buitenlandse transfer - waarvan u als opdrachtgever de kosten zelf draagt - op rekening (IBAN) BE14 7350 5452 3583 met BIC KREDBEBB van :

Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w.
Sint-Jacobsstraat 75
B-8900 Ieper

met de vermelding : «Ambrozijn ts. 40ste jg. (nr. ...)»


Privacyverklaring
ambrozijn-vzw.be/privacy.php