NieuwsKulturele Kring AmbrozijnArtistiek Tijdschrift AmbrozijnWedstrijden
 

 

Kulturele Kring

Organisatienota

Privacyverklaring

 


Privacyverklaring

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw, Sint-Jacobsstraat 75 in 8900 Ieper, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kulturele Kring Ambrozijn, vzw
Sint-Jacobsstraat 75
8900 Ieper
Tel. 057 20 97 71
Email: info@ambrozijn-vzw.be
Web: www.ambrozijn-vzw.be

Functionaris Gegevensbescherming

Edgard Storme is de Functionaris Gegevensbescherming van Kulturele Kring Ambrozijn vzw. Hij is te bereiken via edgard.storme@ambrozijn-vzw.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de verzending van het tijdschrift naar uw adres
- Het afhandelen van de betaling van uw abonnementsbijdrage
- Het corresponderen met onze abonnees of medewerkers over activiteiten die wij organiseren

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw verstrekt geen enkel persoonsgegeven aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kulturele Kring Ambrozijn vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edgard.storme@gmail.com.

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kulturele Kring Ambrozijn vzw neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het e-mailadres edgard.storme@ambrozijn-vzw.be.