NieuwsKulturele Kring AmbrozijnArtistiek Tijdschrift AmbrozijnWedstrijden
 

 

Artistiek Tijdschrift

Abonnementen

Verschijningsdata

Literaire inzendingen

Contact redactie

Taal & Teken


Privacyverklaring

 


Abonnementen

Abonnementen zijn uitsluitend aan onderstaand adres op te geven en blijven doorlopen, tenzij het abonnement werd opgezegd voor een nieuwe jaargang aanvangt.

BELGIE

• Gewoon : €20
• Steun : vanaf €30
• Mecenaslijst : vanaf €40
• Losse nummers : €10

Over te schrijven op bankrekening 385-0120704-02 van :

Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w.
Sint-Jacobsstraat 75
B-8900 Ieper

met de vermelding : «Ambrozijn ts. 36ste jg. (nr. ...)»


BUITENLAND

• Gewoon : €20
• Steun : vanaf €30
• Mecenaslijst : vanaf €40
• Losse nummers : €15

Over te schrijven via een buitenlandse transfer - waarvan u als opdrachtgever de kosten zelf draagt - op rekening (IBAN) BE32 3850 1207 0402 met BIC BBRUBEBB van :

Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w.
Sint-Jacobsstraat 75
B-8900 Ieper

met de vermelding : «Ambrozijn ts. 36ste jg. (nr. ...)»


Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Conform de wet van 8 december 1992 melden wij u dat de persoonsgegevens in het abonneebestand van het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn enkel dienen om u de nummers van de lopende jaargang toe te sturen en die in het adressenbestand van de v.z.w. Kulturele Kring Ambrozijn om u op de hoogte te houden van de activiteiten van onze vereniging.
U hebt het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen.